Search

ARGOS: Istra osniva Centar za razvoj ribarstva i akvakulturu

Riječ je o projektu kojega sufinancira Europska unija u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska, a vodeći partner u projektu je talijanska regija Friuli Venezia Giulia.
Objavljeno: 15. listopada 2022.

Zaštita riba i morskih resursa te poboljšanje uvjeta kakvoće okoliša u moru cilj je kojim Hrvatska i Italija kroz projekt ARGOS – „Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu” žele zaštititi Jadran. Riječ je o projektu kojega sufinancira Europska unija u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska, a vodeći partner u projektu je talijanska regija Friuli Venezia Giulia. U njega je uključena i Istarska županija s 2,9 milijuna kuna od čega je 85 % novca financirano iz Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 41.357.305,00 kuna. Projekt je započeo 1. travnja 2020., a završava s 30. lipnja 2023. godine.

Opći cilj projekta je promicanje zajedničkog integriranog pristupa koje će se provoditi na više razina, a orijentirane su na izravno i neizravno smanjenje pritiska ribarskih i akvakulturnih aktivnosti na morsko okruženje.

Dijalog s talijanskim institucijama

Namjerava se konsolidirati dijalog između talijanskih i hrvatskih institucija relevantnih za upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima kako bi se uspostavio koordinirani okvir za upravljanje jadranskim ribljim resursima te ojačati proces donošenja odluka utemeljenih na znanju, u okviru upravljanja jadranskim ribljim resursima, uspostavljanjem stalne znanstvene mreže između znanstvenih i istraživačkih centara, promičući razmjenu znanja i razvoj novih zajedničkih znanja.

Očekuje se da će se kroz ovaj projekt usvojiti održiva ponašanja i prakse u ribarskom sektoru kako bi se očuvali i zaštitili morski resursi, usvojila znanja i razvile mogućnosti, posebice u vidu prostorno-planske dokumentacije, za pokretanje inovativnog uzgoja u zatvorenim kopnenim ili platformskim sustavima, te razmotrile mogućnosti za uzgoj na otvorenom moru ne dovodeći u pitanje proizvodni kapacitet okoliša.

Potpore ribarstvu

Najznačajnija projektna aktivnost  Istarske županije kroz ARGOS je uspostava Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije. Osnivanje Centra vođeno je idejom uspostave suradnje između institucija i ribara. Potreba za održivim upravljanjem vrlo osjetljivim područjem, kao što je sjeverni Jadran, biti će osnovna djelatnost centra. U njemu će se kroz EU projekte i Operativni programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske provoditi aktivnosti koordinacije svih institucija. Također će se davati potpora lokalnom ribarstvu i akvakulturi s naglaskom na mali priobalni ribolov. Odobrenim sredstvima iz projekta u iznosu od 212.000,00 Eura adaptirati će se postojeća zgrada u vlasništvu Istarske županije.

Osim regije Friuli Venezia Giulia, koja je vodeći partner, ostali partneri u ARGOS-u s talijanske strane su regije Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise i Puglia te Institut za biološke resurse i morske biotehnologije u sklopu Nacionalnog istraživačkog centra (IRBIM CNR) u Anconi dok su iz hrvatske strane to; Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Razvojna agencija Splitsko-dalmatinska županije (RERA), Dubrovačko-neretvanska županija te Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR). Pridruženi članovi projekta su talijansko Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene i šumarske politike te Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

Preuzeto iz: Giornal.hr

Dokumenti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Upravno vijeće Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura della Regione Istriana. Krajnji rok za dostavu prijava je 16. veljače 2024. godine

Pročitaj više »
Skip to content