Pravni podaci

CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE – CENTRO PER LO SVILUPPO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA DELLA REGIONE ISTRIANA

CENTER FOR FISHERIES AND AQUACULTURE DEVELOPEMENT OF ISTRIAN REGION

MBS: 130135763

OIB: 87575203429

Sjedište/adresa: Rovinj – Rovigno (Grad Rovinj – Rovigno), Ulica Luigija Montija – Via Luigi Monti 2

Adresa elektroničke pošte: karmen.grubor@istra-istria.hr

Pravni oblik: Ustanova

Djelatnosti:

  • Istraživanje i razvoj ribarstva i akvakulture
  • Razvoj inovacija u ribarstvu i akvakulturi
  • Aktivno sudjelovanje u planiranju, razvoju i apliciranju projekata na natječaje iz fondova EU
  • Podrška i informiranje različitih sudionika u predmetnom sektoru na postojeće mogućnosti financiranja kroz različite Mjere Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
  • Edukacija Ribara i uzgajivača u akvakulturi
  • Suradnja sa nadležnim znanstveno istraživačkim institucijama
  • Istraživanja vezana uz problematiku ribarstva i akvakulture sjevernog Jadrana
  • Organiziranje, znanstvenih, stručnih i drugih savjetovanja i skupova te gospodarskih manifestacija

Osnivači/članovi društva: ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB: 90017522601, Pazin, Dršćevka 3 (osnivač)

Osobe ovlaštene za zastupanje: Karmen Grubor (privremeni ravnatelj, zastupa samostalno i pojedinačno)

Osnivački akt: Odluka o osnivanju od 14.07.2022.godine.

Skip to content