Novosti

Dokumenti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Upravno vijeće Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura della Regione Istriana. Krajnji rok za dostavu prijava je 16. veljače 2024. godine

Pročitaj više »
Novosti

Centar za razvoj ribarstva nalazit će se u prostorima rovinjske bolnice

Imamo najveći broj registriranih ribara i to nameće valorizaciju zaštite i korištenja mora kao važnog resursa. Već se duže vrijeme razmišlja o formiranju Centra za ribarstvo i akvakulturu koji će biti glavna poveznica između ribara i resornog ministarstva. Uredit će se jedan objekt u sklopu rovinjske bolnice od 90 kvadrata u kojem će se smjestiti novi Centar, a prostor ćemo srediti i adaptirati.

Pročitaj više »
Novosti

Osniva se ustanova “Centar za razvoj ribarstva i akvakulture”

Još jedna Odluka koja je usvojena odnosi se na osnivanje ustanove Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per il sviluppo della pesca e acquacoltura della Regione Istriana, s ciljem razvijanja ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave.

Pročitaj više »
Skip to content