Centar za razvoj ribarstva
i akvakulture Istarske županije

Glavni cilj ustanove je razvijanje ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave.

Dokumenti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Upravno vijeće Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura della Regione Istriana. Krajnji rok za dostavu prijava je 16. veljače 2024. godine

Pročitaj više »

RIBARSTVO I AKVAKULTURA
ISTARSKE ŽUPANIJE
U BROJKAMA

0
Luke posebne namjene
0
Lokacija marikulture
0
Lokacije akvakulture

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije