Centar za razvoj ribarstva
i akvakulture Istarske županije

Glavni cilj ustanove je razvijanje ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave.

Novosti

Centar za razvoj ribarstva nalazit će se u prostorima rovinjske bolnice

Imamo najveći broj registriranih ribara i to nameće valorizaciju zaštite i korištenja mora kao važnog resursa. Već se duže vrijeme razmišlja o formiranju Centra za ribarstvo i akvakulturu koji će biti glavna poveznica između ribara i resornog ministarstva. Uredit će se jedan objekt u sklopu rovinjske bolnice od 90 kvadrata u kojem će se smjestiti novi Centar, a prostor ćemo srediti i adaptirati.

Pročitaj više »

RIBARSTVO I AKVAKULTURA
ISTARSKE ŽUPANIJE
U BROJKAMA

0
Luke posebne namjene
0
Lokacija marikulture
0
Lokacije akvakulture

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije